0

Програма Лоялност

ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ- КЛУБНА КАРТА

Какво представлява „ПРОГРАМА ЛОЯЛНОСТ

Клубна карта представлява програма за лоялни клиенти, с която печелите винаги, когато пазарувате при всяка ваша покупка, Вие трупате точки в клубната си карта, който се преобразуват в реални пари и могат да се използват за частично или цялостно заплащане на Вашата сметка. Това е нашият начин да Ви благодарим, че ни избрахте и се връщате отново при нас.

2. Как мога да получа своята Клубна карта?
Попитайте за Вашата Клубна карта в най-близката Аптека АПОСТОЛОВ. Попълнете регистрационния формуляр и го предайте на служителят в Аптеката. Веднага ще получите своята Клубна карта и ще може да я използвате за натрупване на точки!

3. Как  да използвам своята Клубна карта ?
При покупка във всяка Аптека АПОСТОЛОВ трябва ПРЕДВАРИТЕЛНО да представите вашата Клубна карта.

4. Колко точки носи всяка моя покупка в Аптеката?
Независимо в коя Аптека АПОСТОЛОВ правите покупки, точките, които печелите, постъпват на едно място – Вашата Клубна карта.
За всеки 10 лева в брой от Вашата сметка Вие получавате по една точка.
Ако не представите Вашата карта преди издаването на касовата бележка, добавянето на точки ще бъде невъзможно.
На основание чл. 2, ал. 4 от Наредба № 28 от ЗЛАХМ в програмата не участват лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание.

5. Как натрупаните точки се преобразуват в реални пари, който можем да използваме  за заплащане по нашата сметка ?
При  всяка покупка от нашите физически обекти на верига Аптеки АПОСТОЛОВ  или от Онлайн Аптека Apostolov.bg  вие натрупвате точки, който можете да поискате от обслужващия персонал да приспадне от дължимата сума
До края на работния ден на 28 ФЕВРУАРИ трябва да използвате натрупаната парична отстъпка през календарната година.
В противен случай отстъпката се унищожава.

6. Какво да направя ако изгубя/повредя своята карта?
Издаването на нова Клубна карта е безплатно за всички клиенти на Аптеки АПОСТОЛОВ. В случай, че клубната карта бъде изгубена, открадната или унищожена, Аптеки АПОСТОЛОВ издава нова срещу такса от 3 лева.

7. Защита на личните данни.
Всички Аптеки АПОСТОЛОВ са регистрирани като администратори на лични данни,,,,, в Комисията за защита на личните данни.
Предоставената чрез регистрационния формуляр информация е поверителна.

10. Как мога да се регистрирам online?
Вземете Вашата клиентска Клубна карта и се регистрирайте на нашия сайт Apostolov.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ на програмата за лоялност Клубна карта

 1. Клубна карта се издава от и е собственост на Аптеки АПОСТОЛОВ

 

 1. Клубна карта се издава само на физически лица навършили 18 години;
 2. Клубна карта се заявява и се получава във всички аптеки АПОСТОЛОВ след коректно попълнен регистрационен формуляр или чрез попълване на регистрационна форма онлайн на Apostolov.bg, като в този случай картата се получава по куриер, съгласно общите условия за доставка на Apostolov.bg.
 3. Издаването на Клубна карта е безплатно за всички клиенти на Аптеки АПОСТТОЛОВ. При изгубена, открадната или повредена карта може да Ви бъде издадена нова, като точките от старата карта се прехвърлят в новата до 5 работни дни след издаването на новата карта.
 4. Клубна карта се регистрира само на едно лице (име, фамилия, пол, населено място, дата на раждане, телефон, мобилен оператор, имейл) и не е възможно издаването на втора Клубна карта на същото лице.
 5. Клубна карта е със срок на валидност 2 години с възможност за продължаване;
 6. При покупка от която и да е Аптека АПОСТОЛОВ или Онлайн на Apostolov.bg   притежателят на Клубната карта натрупва бонус точки, като на всеки десет лева се дава по една точка.
 7. На основание чл. 2, ал. 4 от Наредба № 28 от ЗЛАХМ в програмата не участват лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание.
 8. Регистрирането на точки се извършва след като притежателят на Клубна карта я предостави на обслужващия го фармацевт ПРЕДИ приключване на касовия бон. Без представянето на Клубна карта, или при представянето й след приключване на бона - не могат да се натрупват точки.
 9. Натрупаните точки се преобразуват в пари след изтичане на всеки календарен месец, като една точка се равнява на една стотинка. Натрупаните суми могат да се ползват за заплащане или отстъпка при покупка на продукти в аптеката.
 10. В случай, че клубната карта не е използвана повече от 12 месеца за натрупване на точки, тя ще бъде обявена за невалидна и наличните точки / пари няма да могат да се ползват.
 11. Натрупаните суми по картата следва да бъдат използвани до 28 ФЕВРУАРИ на текущата година. Натрупаните точки за месец ФЕВРУАРИ на текущата година ще бъдат преобразувани в пари през МАРТ следващата година.
 12. Клубна карта не е банкова карта или средство за разплащане.
 13. Аптека АПОСТОЛОВ си запазва правото да променя условията за ползване на Клубните карти по всяко време без предизвестие.
 14. Притежателят на Клубна карта  може по всяко време, с писмено заявление, изпратено чрез електронната поща на електронен адрес  да  напусне и да се откаже от ползването на програмата за лоялност и от всички предимства, които произтичат от нея.
 15. След прекратяването на членството, администраторът на лични данни, се задължава да унищожи всички лични данни на притежателя, отказал се от своята Клубна карта.
 16. Всяка Аптека АПОСТОЛОВ е регистрирана, като администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на предоставената чрез регистрационния формуляр информация.
 17. С участието си в програмата за лоялност и приемането на настоящите Общи Условия всеки член:
  1. декларира, че при попълване на Регистрационния формуляр, предоставя доброволно свои собствени лични данни;
  2. Запознат/а е с:
 • целта и средствата на обработване на личните му данни, предоставени при регистриране на Клубна карта  а именно: идентифициране на лицето, картопритежател чрез три имена, дата, месец и година на раждане и+-*9/ възможност за получаване на промоционални условия и маркетингови активности, важащи за членове на  програмата за лоялност чрез предоставени адрес и/или имейл адрес и телефон за контакт.
 • правата му по чл. 15 - 22 от Регламент 2016/679 на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, както и правото ми за преносимост на данните и на възражение за обработване на събраните данни.
 • Запознат/а e с възможността да оттегли това съгласие и за последващите от това свое действие последици.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ